Saltar al contenido

Lingua galega e literatura 2º ESO. LOMCE por López Viñas, Xoán PDF

octubre 10, 2019

Descargar Lingua galega e literatura 2º ESO. LOMCE por López Viñas, Xoán PDF

Estás por descargar Lingua galega e literatura 2º ESO. LOMCE del autor López Viñas, Xoán en formato PDF y otros. La editorial es Baía Edicións A Coruña. y pertenece al género Didáctica. Contiene 276 y fue publicado el 12/05/16. En las tiendas tiene un precio de 32.24 pero aquí lo puedes descargar gratis, con un simple registro. Puedes leer Lingua galega e literatura 2º ESO. LOMCE completo en español o en el idioma que esté disponible.

Lingua galega e literatura 2º ESO. LOMCE

 • Título: Lingua galega e literatura 2º ESO. LOMCE
 • Autor: López Viñas, Xoán
 • Editorial: Baía Edicións A Coruña.
 • Categoría: Didáctica
 • Páginas: 276
 • Idioma: Español
 • ISBN: 9788499951942
 • Fecha de publicación: 12/05/16

 

Sobre el libro:

Este manual de Lingua Galega e Literatra para o 2º curso de ESO está dividido en doce unidades. Cada unidade presenta dez bloques: 1) Lectura; 2) Expresión escrita; 3) Lingua e texto; 4) Léxico; 5) Gramática; 6) Expresión oral; 7) Ortografía; 8) Literatura; 9) Técnicas de traballo -unidades impares- / Lingua e Sociedade -unidade pares-; 10) Reforzo e Autoavaliación. Empeza cunha Lectura de tipoloxía variada, que permite traballar a compresión. Serve, á vez, como desculpa para a Expresión escrita e a necesaria reflexión sobre o Léxico. Deseguido, nos apartados de Gramática e de Ortografía profundízase no código lingüístico para ser quen de utilizalo correctamente, non como un fin en si mesmo, o que se pon en práctica coa Expresión oral. Os apartados de Literatura e Lingua e Sociolingüística axudan a formar lectoras e lectores competentes e capaces de superar os prexuízos lingüísticos. Compléméntanse algunhas unidades con Técnicas de traballo, fundamentais para unha correcta comunicación e uso da lingua. Neste libro traballamos Contidos Que responden ao novo currículo da LOMCE. Que afianzan, reforzan e amplían as competencias básicas. Que atenden á diversidade do alumnado. Que resaltan elementos transversais. Actividades Orientadas a unha aprendizaxe autónoma e progresiva. Variadas, significativas e flexíbeis. Con diferentes graos de dificultade. En que se utilizan as Tecnoloxías da Información e da Comunicación. E todas as Competencias Comunicación lingüística. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. Competencia dixital. Aprender a aprender. Competencias sociais e cívicas. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. Conciencia e expresións culturais.

Bajar Lingua galega e literatura 2º ESO. LOMCE gratis

Sobre el archivo:

 • Formato: epub, pdf
 • Tamaño: 454.85Kb
 • Se descargó: 5597 veces.
 • Se leyó por última vez: 58 minuto/s atrás.

Leer Lingua galega e literatura 2º ESO. LOMCE completo

Más del autor:

Información sobre el autor no disponible

Ver más libros del autor López Viñas, Xoán